Full text: (13)

sophie elkan 
333 
onekligen var nästan omärkligt , vidgas , och hans enfaldiga rättshafveri och bigotteri fâ en ljusreflex af martyrens heroiska galenskap . Sä tänkt och teck - nad och sedd i fantastisk clair - obscur kunde ren kanske gripa med en spökbilds makt . Fru Elkan har gâtt en helt annan väg , kritikerns , sanningsiorskarens , undersökarens . Hon har serai en myckenhet af talang för att göra sin konung •till en verklig människa , hvilkens dârskaper och olyckor man icke bbtt skall förstä och förläta , utan tili och med omfatta sympatiskt . Frân vaggan tili tronafsägelsen följer hon Gustaf IV Adolf , pävisar med mycken finhet och konsekvens gângen af hans utveckling , och framlägger för alla hans handlingar och besynnerligheter en synnerligen plausibel moti - vering . Denna karaktärsmälning är berömvärd , in - gâende , uthâllig , af aldrig svikande kärlek tili äm - net . Men man fâr onekligen litet för mycket af ¿et goda , och de ständigt âterkommande psyko - jogiska redogörelserna trötta liksom alltför mânga rirsäkter och urskuldanden . Hennes Gustaf IV / vdolf är troligtvis alltid sann , men ibland alltför ointressant för att bära en sâ stof psykologisk apparat . 
Feiet ligger nog närmast i arbetets bredd . Sexhundrafemtio sidor för en roman om Gustaf IV Adolf , det är oproportionerligt mycket i förhällande tili lifvets korthet , böckernas mängd och den skil - drade personens intresse . Särskildt synes mig för - fattarinnan hafva bort utelämna de talrika resone - rande öfverblickarna öfver tidens allmänna tilldra - gelser och Sverjges yttre och inre politik . Hvarför
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.