Full text: (13)

per hallátróm 
287 
sig Bianca Capello , och att han här velat skrifva den omáttliga och själfförintande âtrâns sorgespei . Det är blott skada , att utförandet icke stàr i jänin - liöjd med konceptionen . Den stora afsikten märkes öfverallt i detta stycke , men , som det föreligger , tillhör det knappast Per Hallströms bästa verk . Det som brister är i främsta rummet enkel och omedelbar gestaltningskraft . Lika mycket som mân - get annat arbete , som öppet erkänner sin skuld tili gammal dikt , är detta skâdespel pâverkadt af litterära förebilder . Det är icke osjälfständigt i den meningen , att det efterliknar ett eller annat be - stämdt verk — dyli'kt stàr en man som Hallström högt öfver — men det ansluter sig i stället tili en hei litteraturriktning och verkar sä ofrivilligt tradi - tionellt . Denna riktniug är Englands romantiska dra - matik , sädan den , med botten hos Shakespere , ut - vecklats af vàrt ârhundrades engelska idéskalder ända ner tili Browning . Renässansens starka och koloristiska konst , som sog sin färg ur en brusande ungdomstids drift - och passionslif , bildar den allt iner och mer försinande underströmmen , medan det moderna själslifvets oroliga krusningar be - stämma böljgängen pâ ytan . Stark och vâldsam konkretion , ärfd ocksâ den frân Shakespere , och allt mer subtil och förfinadt abstrakt analys flyta i dessa arbeten samman tili en egendomlig , ofta be - dàrande helhet . Till denna riktning är det Per ströms »Bianca Capello» hör — sällan har nâgot till uppfattning och uttryckssätt sä anglosaxiskt verk skrifvits i Sverige . Och likheten blir sä mycket starkare , som ämnet är — italienskt . Det sista later
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.