268
svensk litteratur
och kamrat med nöden , med ett lynne , för hvilket lifsfaran var eggande och läskande som den iskalla drycken ur ett fjällvatten , tyckes han dock tili sist ej kunnat stâ emot umbärandena , och blott trettiotvâ âr gammal afled han i den lilla norska Staden Bodo .
Det är detta lif af enslighet och fattigdom , kryddadt af vildmarkens äfventyr , genomsusadt af skog och fors , som gifver Molins prosastycken allt hvad de äga af lyftning och poesi , och ju närmare de ansluta sig tili denna tillvaro , ju mindre de tala om nâgot annat än just dess primitiva upplefvanden och tillstând , dess äktare och helare verkar den konstnärliga gestaltningen . Sä osammansatt var eller blef i sin enstöringsisolering och sin nöd denne drömmande fjällman , att det animaliska är det enda , han känner füllt , och det han utan fràga skildrar bäst . Jaktäfventyrets ângest och spänning , kroppens rus af kraft i striden med elementerna , se där hvad som gifver hans dikt de träffande orden och den enda verkliga stämningen . Den mest lyckade figuren i hans bok är utan frâga »Senjens storbjörn» , en utsvulten nalle , som han skildrar i färd med att söka praktisera sig in i ett fähus . Den gamia björ - nen stâr i ett elegiskt vintermânskenslandskap och är själf af Molin mâlad med en grotesk , fantastisk , bred humor , som erinrar om Kittelsens trollteck - ningar — han är halft ett sagodjur , halft lik en full , vild och kär bonddräng , denna björn med sina upptâg och sin âtrà efter korna därinne i bâsen . Det ligger öfver denna skildring , liksom öfver fiera likartade , vildmarkssagans osköna , men starka formgifning . Jag nämnde Kittelsen — det är öfver

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.