pelle molin
267
öfver Molin ställt den dödes konstnärsskap . Det är nâgot afundsvärdt i den ungdomliga och öfversvall - lande värme , Geijerstam ännu alltjämt förfogar öfver , när han är gripen af sin sak . Det är en beundrans superlativitet , sä stark , att den ovillkorligt rycker med , och i första häpenheten nedtystar man gärna alla sina reservationer . Därernot inträffar det , att man sedermera känner en viss lust att opponera — och den , som skrifver dessa rader , kan âtminstone icke i »Àdalens poesi» finna tillnärmelsevis sä mycket som utgifvaren .
Det för öfrigt mycket väl skrifna företalet gifver pâ en gâng kontureringen af Pelle Molins yttre existens och en inblick i hans inre lif . Vi se här för oss ett brushufvud , füllt af trots och blodfull och vild lifsyra , med bullersamma ord och äthäfvor , brinnande men outvecklade tankar och konstnärslusten som en öfverflödande räga , en öfver - skummande bornyr pâ en oroligt jäsande natur . Molin arbetade först pâ att blifva mâlare och gick pá konstakademien i Stockholm , men vantrifdes och lämnade alltsammans för att ätervända tili den sä lidelsefullt älskade och lockande hembygden — hans höga och ljusa Ängermanland . Dit for han ocksâ tillbaka en vacker dag och framlefde pâ ett torp längt bort i obygden och i yttersta nöd fiera är , hällande sig uppe genom den Stimulans , som lâg i själfva den förbittrade brottningen för tillvaron , och väl ocksâ genom de drömmar och planer att blifva diktare och iskrift fâ fram sitt lifsödes tragik , som nu efterträdt hans forna hopp pâ mâlarens ära . Ehuru härdad vän tili ensamheten , förtrolig dubroder

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.