PELLE MOLIN .
ÄDALENS POESI .
Under iiamn af »Ädalens poesi» liar Gustaf af Qeijerstam utgifvit den litterära kvarlâtenskap , den i förtid bortryckte Pelle Molin efterlämnat . Den unge konstnärens lefnadssaga med dess mörka mer ai hard och ensam kamp , afslutad med en ung döds alltid förskönande glans , har kanske mer än de smâ skissernas och fragmentens eget värde samlat kring den lilla , för öfrigt obestridligt talangfulla boken , en varmt intresserad uppmärksamhet . Som i gengäld för att de nödgas sä hastigt göra sin afskedssortie frân skâdespelet , vinna dessa redan vid första aktens slut försvunna gestalter ej sällan en älsklingsplats i âskâdarnas fantasi . Ofrivilligt diktar man deras lif vidare och lägger öfver deras halffärdiga försök , öfver de ofullbordade arbeten , hvilka midt i váren glidit ur deras sá meningslöst tidigt domnade händer , en ljus majkvälls vemodigt bestickande rosafärg . Den döde blir en bortröfvad Benjamin , hvilkens verk man skärskädar ej kritiskt , inen pietetsfullt som reliker .
Ungefär detta föresväfvar en , synes det mig , när man söker läsa »Ädalens poesi» i det solned - gângsljus , hvari Qeijerstam i sin lefnadsteckning

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.