264
svensk litteratur
den och ändock omhvärfdt af all hemskhets fantastik . Det är ett af dessa smâdrag , som lâter läsaren minnas en vändning hos Heine , dà han uttrycker sin beundran öfver de tokiga supvisorna i bachs källare i Faust . Se , — skrifver Heine — de stora af Moses' under künde Faraos trollkarlar efterlikna , men icke de smá . Lössen och ohyran künde de icke göra efter . Faraos lärdaste karlar kunna icke göra efter de omedvetna smâ genigrepp , . som är geniets hemlighet .
Men vid sidan af sin oerhörda inbillningskraft förfogar ju Selma Lagerlöf öfver en underbar psyko - logisk instinkt , som lâter henne utan möda och som af sig själf lefvandegöra och besjäla sin fantasi - värld . Sirömmen af varm mänsklighet och känsla kväller sà rikt och oaflâtligt genom hennes själ , att de sällsammaste skepnader , hon framför , blifva mer än individuella fantasibilder och kuriositeter , de blifva gärna typiska gestalter , fyllda af betydelse och mening .
Mindre än eljes är detta visserligen fallet i »Herr Arnes penningar» , men nâgra af den lilla berättelsens figurer lefva dock med ett djupt rörande lif . Hvilken fin och troskyldig représentant för en hei folkklass är icke Torarin , den kringvandrande fiskhandlaren , som gär och pjollrar med sin hund , hopvuxen med de isade vintervägarna och heia det öde hafslandskapet frân Bohus ? Och den unga kvinnliga hufvudpersonen , sä alltigenom ungmö med sina korsade impulser och sitt ögonblickslif , hur sann och vackert mänsklig är icke ocksâ hon ! Endast de skotska bofvarna förblifva — teater -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.