selma lagerlöf
263
direkt uttalande suggéreras genom en skildring af en fiskmânglares vinterfärd med sitt torsklass och en interior frân en prästgärd , dar en âldrig lutersk kämpepräst med sin utslitna hustru och sina böjda tjänare utan ett mä ! tidsglädjens ord bryta det daglig3 brödet . Femtonhundratalets hârda protestantiska vinterstämning växer fram fullkomligt af sig själf med en historisk illustrations styrka .
Och sedan , när mordet är öfver , och heia be - rättelsen blir en enda följd af vilda syner och blodiga • uppträden , hur förunderligt säker är icke författar - innaii pâ sin sak . Tvekade hon det allra minsta vid teckningen af sina visioner , trefvade och vacklade hennes hand aldrig sâ litet , dà hon seen efter seen láter en mördad flickas hamn gâ midt i det lefvande lifvet , skulle man smâle och rycka pâ axlarna . Men - som en sömngängerska berättas utan att falla kunna gâ längs hustaken genom en slurnrande stad , gär berätterskan sin spökväg framât , och sä länge man lyssnar tili henne , är man med och tänker ej ett ögonblick pâ att le . Hvem , utom Selma Lagerlöf , skulle tili exempel göra ett sâdant vâgspel , som att Iâta den tragiska skepnaden af en mördad kvinna uppträda s°m diskerska pâ en krog med vatten - baljan framför sig ? »Ingen hörde henne slamra med diskningen , men när helst värdinnan sträckte fram handen tili luckan , räckte hon tili henne nydiskade koppar och fat , pâ hvilka ej fanns en fläck . Men dà värdinnan tog dem för att sätta dem pâ borden , voro de sâ kalla , att hon tyckte , att de ville bränna skinnet af fingrarna» . Hvem mer än Selma Lagerlöf finner pâ sâdant ? Det är det hvardagligaste i vari -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.