axel lundegard 
259 
har mycken hâllning och passar väl , synnerligast i de allvarliga och högtidliga scenerna . I folkskildrin - gar och dylikt verkar det stelare och mindre pâ sin plats . Här hade litet mindre värdighet och litet mer humör lyst bättre opp . 
Men , som boken blifvit , tillhör den säkert Lunde - gârds bästa , och bär , genomskrifven och genomtänkt som den är i stört och smâtt , öfverallt märket af hans konstnärsviljas allvar och samvetsgrannhet . Författaren har ocksá sedan länge varit sysselsatt med sin ep°pé °ni drottning Margareta . När han planlade och begynte verket , künde han knappast ana , att dess innehâll skulle fâ Symbolik för nutiden . Det sista ârets sorgliga och betydelsefulla händelser i de nordiska länderna hafva gifvit hans krönika frân 1300 - talet om den första unionssammanslutnin - gen en egendomlig , brännande aktualitet . Jag vet icke , när de ord skrifvits , med hvilka han karak - täriserat Magnus' och Margaretas ställning . tili unionsförhallandena . I hvarje fall hafva de fátt en särskild bärvidd . Om kung Magnus heter det : »Han hade som en sköttel kastats mellan sina tvâ folk och haft all möda ospard att sköta det kail , han fátt aï Cmd - Det hade öfverstigit hans krafter . Gud gaf honom icke de hârda händer , han skulle ha behöft för att hàlla Nordens tvâ riken samman — en härdspänd uppgift , sä länge splitet och egensinnet stod vakt vid gränsen , och smâsintheten med snâla ögon närsynt betraktade allt , som skiljde , men öfver - ság allt som enade landen . » 
Som man ser , har boken , sä oväntadt det " kan vara , stark hophörighet med den dag i dag — dylika
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.