Full text: (13)

240 
svensk litteratur 
hâlles af försoningens , aterlösningens och fräls - ningens mysterier . Lundegärd följer här en pâ sin tid synnerligen känd skrift . Det är den berättelse , Struensees själasörjare i fängeiset , kyrkoherden thasar Münter , utgaf om »För detta grefvens och kgl . Danske Geh . Cabinets - Ministerns Johan Fredric Struensees omvändelsehistoria jämte Dess egen - händiga Berättelse om Sättet , hwarmedelst han kommit att ändra sina tankar om Religionen» . Denna märkvärdiga skrift öfversattes tili en mängd sprâk och diskuterades i hela Europa . Den gammal - dags svassande titeln ofvanför är tagen frán den svenska upplagan , som med ett fult litet kopparstick af Struensee i hans fängelsehäla utkom 1773 . Arbetet är ocksâ en uppbyggelsetraktat af icke vanligt in - tresse . Utom den stora tjusning verket hade för de samtida och ännu har för oss som ett viktigt doku ment till kännedomen om Struensees väsen och sista lefnadstankar , har det ett synnerligt värde som ut - tryck för det sätt , pâ hvilket de stora frâgorna diskuterades under upplysningstiden , och den egen - domligt kyliga och intellektuella belysning , som denna tid fanns öfver den religiosa världen . Man kan icke i denna bok möta flödande from känsla eller bibliskt allvar . Författaren är barn af neo - logiens tidehvarf , och hans ärelystnad är , att med förnuftsskäl och filosofiska bevis ädagalägga den mekaniska världsuppfattningens villfarelser och de religiosa lärornas sanning . Dr . Münter är icke läraren med den tuktande färlan , men ej heller herden , som sträcker armarna ut mot det förvillade fâret . Sâ godt som en tungrodd predikant förmär ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.