AUGUST STRINDBERG 
23 
Det är tydligen icke ostraffadt , som man gör sin tillvaro till en spökhistoria och uppfattar världen som en lekplats för nyckfulla dämoners kampspei . Känslan för kausalitet försvinner . Men i ett drama är allt orsak och verkan , och när hvar handling blir en akt för sig , hvilande pä en spontan och mystisk tillskyndelse , bortfaller all tanke pä enhet och psykologisk motivering , och i stället för dramats byggnad af organiskt pä hvarandra uppvuxna celler , stär man inför kaleidoskopets nyckfullt kombinerade glasbitar . I stället för lif har man för sig ett skugg - spels , blott af tidsföljden hophällna taflor . 
Redan »Till Damaskus» hade en dylik karaktär . Om man tänker sig en man , som i mörkret en feber - kväll ser för sig ett lifs tilldragelser i en hop vilda , hvarandra jäktande syner — och sä kan man i sjuka och förtviflade tillständ pâ en kort minut genomlefva länga är — har man för sig upphofvet tili detta hemska och geniala skädespel . Men här gaf dock sjuklingens egen person en sammanhâllning ät alla de i en själsjuk glans flammande bilderna , och ämnets och formens patologi hängde intimt ihop . Men i »Folkungasagan» , som , trots den fantasihöga färgen , dock vili gifva realiteter och människor , och där tusen anspelningar göras pä konkreta och faktiska förlopp , är denna laterna - magica - komposi - tion blott tröttsam och förvirrande . Seen följer god - tyckligt pä seen . Det talas om intriger och spirationer , den ena figuren säges smida den andras fördärf , men allt detta försiggär som en stor blind - bockslek i mörkret , och intet ögonblick gifver detta spök - och skräckdrama illusion af den viljornas och
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.