22
SVENSK LITTERATUR
med hvilken den goda borgarfrun i Hostrups lust - spel fràn huset midt öfver gatan ( dit hon af en tillfällighet kommit pâ besök ) âterser sina egna fönster , finns hos de mest raffinerade af sekelslutets konstepikur . éer , och begäret att i dikt âterfinna det egna jagets upplefvanden — lât vara i aldrig sâ förstorade dimensioner — har alltid varit en af poesiens starkaste trollkrafter . Patetiskt har redan Augustinus , den första moderna människan , i sina bekännelser skildrat , hur han pâ teatern blott sökte spegling af sina egna kärlekssorger och bränsle för sitt inres brand .
Men just denna förmäga att förena nytt och gammalt , att genom blodöfverföring frân den lef - vande nutiden lâta det förgängna stà upp tili lif igen , har Strindberg i ovanlig grad ägt , och lians storartade framgâng som historisk dramatiker var därför gifven . Och det var därför ocksâ , som man med glädje hörde , att han nu , efter sâ mânga ârs odyssé pâ de egna hafven med deras stormar och bränningar , änyo valt sin dikts ankarplats i den svenska häfden .
Det är sâ med spanning , men tyvärr ocksâ med besvikenhet , som man läser den nu utkomna och första i ordningen af Strindbergs nya historiska dramer . Ty mâ det vara sagdt med det samma — »Folkungasagan» är , trots mânga lysande enskild - heter af det slag , som aldrig kan brista hos ett snille och en miästare som han , ett ojämnt , oredigt och förvirradt arbete , i hvilket ett öfvermätt af alla sorters effekter icke kan beslöja bristen pâ inre organiskt sammanhang .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.