AUGUST STRINDBERG
21
lidelsefull och glödande lifsframställning af en poet , som genomgätt den första hârda sammanstötningen med verkligheten , versdramat sâsom en förbittrad ideologs pessimistiska världsdrömmeri . De bâda andra historiska dramerna frân Strindbergs yngre âr — »Gillets hemligheb> och »Herr Bengts hustru» — äro visserligen ringare tili bärvidd och innehâll och svagare till gestaltning , men hvilken äkta och stark poetisk kärna finns icke i dem bâda ! Hvem kan glömma den tungsinta , egendomligt svenska variant af Skuletypen , som är hufvudpersonen i »Gillets hemlighet» , samt den bikt om ett genis vankelmod , afund och själföfvervinnelse , som be - rättas i detta stycke , eller den stämning af vârens driftlif och majs halft pâ lek tillspetsade konflikter mellan man och kvinna , som fylla det vekare och väl ocksâ tunnare skâdespelet om riddar Bengts maka .
Med beundransvärd skicklighet voro i dessa stycken det nya vinet , de nya tankarna och idéerna , gjutet pâ de gamia läglarna , och frainburna i medel - tidens och reformationens färgrika dräkter fingo dessa problem och karaktärer , som i själ och , hjärta voro barn af vârt eget blod och kött af dageris kött , en större , mer allmängiltig verkan . Känslan af att vâra lifsdramer ocksâ varit vâra förfäders , att vâra egna sorgespei , blott i större och vâldsammare former , utsp~elats i längt framfarna tider , gifver dik - tarens ord perspektiv och makt . Historikern gör nog mest intryck , när han framhäfver det skiljaktiga mellan tidsâldrar , skalden säkert däremot , när lian framhäfver det befryndade . Den naiva belâtenhet ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.