Full text: (13)

212 
svensk litteratur 
svenska bygderna med den sol - och kvinnokäre kung Inge — som hvilkens jarl vi finna Folke Filbyters bortröfvade sonson , uppfostrad af munkarna i Skara — och därefter reaktionen med den skeptiska och fatalistiske Blot - Sven , da han utför det berömda sista Freyblotet vid Uppsala högar . Allt detta uppriillas i en rad af präktiga och glansfulla bilder , och ett par af de hedniska — som en stor mjödbrygd hos Ulf Ulfsson eller blotceremonierna i Uppsala — äro af en sanning , en âskâdlighet och en stât , som gòra dem utan motstycken i vâr dock pá forn - nordiska prakttaflor rika diktning . Men strängt inre samband hafva näppeligen dessa episoder . De följa snarare pâ hvarandra som i en äfventyrsbok , i hvilken intet är osannolikt , men intet heller af tvingande nödvändighet . Saken är den , att Folke Filbyter sä tagit brorslotten af diktarens eget poe - tiska intresse , att ocksâ vi erfara en tomhet , när han är borta frân skâdeplatsen . Med slutet , i hvil - ket den öfverärige Folke ändtligen áterfinner sina ättlingar , de bâda sönerna och den älskade sonsonên , lyfter sig därför ocksâ berättelsen tili sin förra stolta och slutna resning . Sista kapitlet har nàgot verk - ligt grandiosi öfver sig . Folke är minst af allt en sangvinisk Lear , som i lefvande lifvet skänker allt ât sina barn , för att mötas af deras och världens otack , hans afkomlingar inga hjärtlösa varelser . Skillnaden mellan den gamie och de unga är den mellan dem , som sitta vid lifvets slut , och dem , som hafva allt att hoppas och vänta af framtiden . Kväll och morgon känna icke hvarandra , det är med verklig storepisk fläkt visadt i bokens slut -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.