20
SVENSK litteratur
andra , och anmälningarna af hans verk gifva i sina kontraster bilden af hans egen personlighet . Det är omöjligt annat än att reagera stärkt emot eil natur som hans , stärkt bâde i tadel och beundran . Hänsynslöshet är hans eget väsen och hänsyns - löshetens uppriktiga protest är man skyldig honom , när hans verk bära vittne om en pueril àskâdning och ett oädelt temperament , likaväl som man ibland mäste skänka honom den mest oinskränkta beundran och böja sig inför hans enastàende , rolöst kämpande och rastlöst bildande genialitet .
3 mnj 1899 .
FOLKUNGASAGAN .
Skâdespel i fem akter .
August Strindberg har sàsom författare af histo - riska dramer sin skarpaste kritiker i — August Strindberg själf . »Mäster Olofs» skald är icke blott den enda geniala och verkligt skapelsekraftiga fram - manare pâ tiljan af gángna seklers lif , som den svenska litteraturen nâgonsin ägt , men hans histori - ska stycken tillhöra otvifvelaktigt det basta , som samtiden pâ scenen âstadkommit af historisk dikt - ning . I främsta rummet gäller detta naturligtvis »Mäster Olof» , lika fängslande , fast pà olika vis , i de bâda bearbetningar skalden gjort af detta sin ungdomshänrycknings och sin ungdomsförtviflans sorgespei , bâda mästerverk , prosastycket sâsom

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.