18
SVENSK LITTERATUR
som ett allt för sött och stärkt vin , och i ruset sviker han sin älskade , den enkla kvinna af folket , med hvilken han förut Iefvat samman och liar ett barn . Med segrarens hänsynslöshet tar han sin bästa väns älskarinna , Henriette , och dramat skildrar sedan med en makalös själsanalys och eil susande poetisk flykt , hur ur detta svek växer upp en kedja af olyckor , som omslingrar och snärjer honom som ett osynligt , men ogenomträngligt nät . Hans lilla barn dör af en plötslig sjukdom , men misstanken utpekar Maurice som mördaren , och dà han i Henriettes armar âtminstone ett ögonblick känt skuggan af den brottsliga dödsönskan , har en gnista fallit i hans själ , hvilkens brand ej vili förkolna .
Med dämonisk dialeklik har Strindberg skildrat heia den här af hemlighetsfulla konsekvenser , som hvarje handling medför , och följt en brottslig gär - nings eko genom själen intill de flyktigaste vibra - tionerna . Som af en liten sten , kastad pâ vatten - ytan , kan bilda sig ett helt system af allt vidare , allt mer omfattande koncentriska ringar , se vi Henriettes och Maurices svek — en triumfnatts rusiga och utinanande skämt — smida länk pâ länk kring deras fötter , tili dess de stâ fjättrade och för - lorade , och pâ branten af undergângen smäda och skymfa hvarandra , i stället för att hand i hand söka bära sitt öde . Sä finns ingen annan räddning än det totala förintandet af den egna viljan och den egna kraften , ingen annan utväg än att lägga sin förtviflade sak inför en högre rätt och ödmjukt invänta den högsta instansens nâd . Dock , ingen

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.