ola hansson
171
»Sensitiva amorosa» vann , som det gemenligen plär gâ artistiska verk , hvilka den stora läsekretsen missuppfattat eller icke fôrstâtt , sâ mycket mer hän - förda vänner bland de fâ , hvilka tjusades af de smâ dikternas tungsinta , enstöringsinnerliga lyrik . När jag genomögnar inledningen , finner jag , att jag kan dess slutstycke utantill , som vers , som en strof , hvilkens veka och genomträngande sorgsen - 'iet , utan att man märkt det , fastnat i minnet —
Ser du , dar växer i det moderna samhällets öfver - kultiverade jordmân en underlig och sällsam ort , som heter »Sensitiva amorosa» . Dess kronblads âdror äro fyllda af morbida oljor , dess doft har en sjuklig sötma , och dess kolorit är dämpad som dagern i ett sjukrum med ned - rullade gardiner och skär som en döende aftonrodnad . Om du letar i ditt eget och dina vänners lif , skall du finna mânga skiftande varieteter af den ; och vore jag som du , skulle jag plocka nâgra sâdana och sälja dem pâ torget .
I dessa rader karaktäriserar Ola Hansson själf sin bok som undantagens . Den kärleksört , hvilkens olika arter de smä berättelserna söka beskrifva och anatomisera , tillhör ocksâ den moderna existen - sens drifhusflora med dess tili sjuklighet uppdrifna doft och än , anemiskt bleksiktiga , än feberaktigt rodnande färger . Intrycket häraf känns nog ocksá starkare nu , än när »Sensitiva amorosa» först säg dagen . Det gângna sekelslutets smak för orangeriets luft och växtlighet har börjat fly bort , och den tungsinta kulten af en raffinerad sensibilitets dröm - mar och nycker har i litteraturen mer och mer vikit undan för starkare och bredare känslolif . Det , som alla ögonblickets stora konstnärer nu älska

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.