Full text: (13)

160 
SVENSK LITTERATUR 
mâlat sägner och legender , hvilka länge ansetts keltiska . Nu är förhällandet , att intet är vansk - ligare — den moderna litteraturforskningen har visat det — än att med bestämdhet utpeka , hvilka sägner , som fostrats af det gamia sagofolket , om hvilkets konstart föga mer än gissningar stâ oss till buds . Att kalla en modern mâlare »keltisk» är sâlunda föga annat än ett skämt med publikum . 
Jag har dröjt en smula vid denna punkt , där - för att denna etikettkritik alltför mycket florerar rundt ikring oss . 1 Ola Hanssons mystiska kâserier framträder ocksá qfverallt denna böjelse för att pressa uppslag och idéer , att göra tankar , hvilka , reservationsvis framställda , künde vara värdefulla och intressanta , tomma genom en okritisk uppblâsning . Detta hindrar dock ej , att boken rymmer studier af bâde inneháll och glans . Mycket lyckade äro de bâda essayerna öfver Böcklin , och för öfrigt möta här och hvar , midt bland det myckna büllret af den föregifna mystiska psykologiens malm och bjällror , stycken af djup och poesi , där den ur - sprungliga , fint kännande skald , som Ola Hansson varit , röjer sitt eljes alltför dolda inkognito . Dà slippa vi ett ögonblick teorier och termer och komma i samsprâk med en svärmare , som drömmer , ocksá da han gör ansprâk pâ att analysera och tänka , men hvilkens sinne har hänförelse och flykt . Skada blott , att sprâket är sä tungt och motsträfvigt . Mer och mer har Ola Hanssons svenska fâtt prägein af öfversatt tyska . Det mäste kännas bittert för en man , som sâ nära hänger ihop med hembygden , som han , och det sista intrycket af hans bok blir
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.