AUGUST STRINDBERG
15
ma ifrân en dunkel leda , en känsla af saknad efter fri flykt och ren , blâ eter .
*
?
»Vid liögre rätt» bestâr af tvenne , sinsemellan oberoende , endast af en gemensam tankegâng sam - manbundna stycken . Det första , »Advent» , hör , synes det mig , tili det inest motbjudande berg nâgonsin skrifvit . Diktaren kallar pjäsen »ett mysterium» , och ett mysterium är det ocksâ i alla bemärkelser , vare sig man tänker pä den under - liga formen , som onekligen har nâgot af medeltids - dramats skuggspelskaraktär ( och människouppfatt - ningen ocksâ pä medeltida vis förenklad tili kate - goriema : änglar och djäflar ) , eller om man besinnar själfva dramats enbart moraliserande syfte . »Advent» berättar , hur ett i alla afseenden uselt människopar , en sorts förbrytelsens Adam och Eva , »lagmannen och lagmanskan» , efter fem lânga akter af förhärdelse tili sist nere i iiinersta helvetet — af Strindberg kalladt »väntsalen» och skildradt som ett fängeise i en klippdal , i hvilken Satan med prygel smä - ningom drifver de förstockade tili bättring — bedja om förlätelse för sina missgärningar och knäböja för morgonstjärnan . Som kontrast mot dessa brottslingar äro deras misshandlade barnbarn skild - rade , smä gudsänglar , med hvilka Jesuspilten leker . Dessa barnidyller äro enbart oäkta och sliskiga . Strindberg mâlande à la Fra Angelico , det är att drifva paradoxen öfver det tillätnas gräns , och hvad än den omvände Loke tilltror sig , det serafiska

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.