152
SVENSk LITTERATUR
träfflig . Den skildrar en ung präst , som häller sin första predikan säsom kyrkoherde i en jämtländsk landskyrka . Men denne unge präst , Ake Ellison , är ingen ens aflägsen släkting tili Gösta Berling . Det är en nutidstyp frán i dag , och denna , som jag tror , i vâr moderna skönlitteratur nya gestalt är utan frâga det bästa i hela fru Agrells roman . Àke Ellison är en teolog af ett snitt , som ensamt kunnat fostras af Harnacks militärestetiska tidehvarf . Hans af författarinnan förträffligt individualiserade yttre är en officers eller en sportsmans . Han har ett mörkt , stelt ansikte med bruna , bandsmala ögon , öfver pannan i tvâ uddar uppstruket hâr och mustasch öfver en kvinnligt buktad och röd mun . Hans sätt att predika är en artistisk dilettants , och inför denna nordsvenska landsförsamling af jätte - män och jättekvinnor , de señare med stora , svarta sidendukar hopvirade som sibylleturbaner kring hufvudena , talar han i drifven och ciselerad andlig lyrik . Sâdan är första presentationen , och fort - sättningen lâter oss än tydligare se den estetiske eleganten . Denne präst byter som en dandy kosty - mer och halsdukar , är sâ noggrann med valörerna af mâlning , möbler och tapeter i sina rum som nâ - gon laglydig lärjunge af »the Studio» , âker bicykel och skrifver pâ engelskt postpapper smâ bref , i hvilka skönlitteraturens sista jubel - och klangord gâ igen . För de fiesta yngre skildrare skulle figuren härmed vara färdig — de skulle icke gittagöramer än en hânfull och summarisk karikatyr af mannen och antagligen lâta honom sluta sâsom hofpredikant i en af parfymerade damer fylld kyrka . För fru

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.