ALFHILD AGREI . L
151
skimmer , ty författarinnan är ju själf frân Härnösand , och fylld frân barnaâren af de ljusa sommarnätternas och de svaria vinternätternas skrock och sägner .
Hur man an kan undra öfver dessa olikartade stadier och deras ¡nre sammanhang , onekligt är , att de ädagalägga stor litterär mângsidighet , spän - s * 'g [ fantasi , en ymnig och oförtröttad fabulerings - gâfva . Och af allt detta far man ett än starkare in - tryck , när man läser den stora roman , hon i dagarna utgifvit , »Quds drömmare» . Ty denna bok är ett egendomligt verk , romanaktigt i god och dâlig me - ning — det vili säga spännande , fastän med medel , hvilka verka gammaldags och , som man numera tycker , okonstnärliga , intresserande , trots det att figurerna reta med en uppstyltning , som skymmer den lifvets ingifvelse , som dock verkligen finns i fiera af dem , fängslande quand même . Verkligt vackra grepp och föraldrade schabloner möta sida vid sida i denna ojämna bok , äkta känsla och litterär sentimentalitet . Spraket , som kan urarta till en sagostil , full af similigrannlât , blänker ibland till af koncis styrka . Man läser , ruskar pa hufvudet och läser vidare . Men författarinnan har nâgon •nre , berusande tro pà sina sällsamma romanfik - tioner , som rycker med . Det ligger nâgon tagande schwung öfver det hela , som gungar en öfver orim - ügheterna . Ater framträder här den dramatiska energien frân fru Agrells första tid och belyser med ett artificiellt men bjärt rampljus hennes be - rättelses ansikten och repliker .
»Guds drömmare» börjar riktigt bra . Bokens inledning är icke blott lefvande , utan äfven för -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.