150
SVENSK LITTERATUR
men ryckte nerverna med , och nâgot af samma , ej sallan ofina , men skakande och sensationsstarka fart faillis i fiera af de liffulla skâdespel , fru Agrell under dessa âr författade . Hon ägde aldrig fru Edgrens lysande , stâlsmidda intelligens eller hennes sällsynt omfattande och djupa erfarenhet af socialt svenskt lif , men ett känslofullt uppbrusande temperament och en lefvande , fastän mot det melodramatiska väl mycket riktad fantasi .
Sedan den perioden liar fr« Agrell genomgâtt âtskilliga , rätt kuriösa förvandlingar . Den drama - tiska tendensdikterskan blef — Lovisa Petterkvist . Jag bekänner , att hon i den inkarnationen är inig en nästan fullständig främling . Lovisa Petterkvist lär vara en svensk fru Buchholz . När det ound - vikliga ödet ibland i verkliga tillvaron placerar mig vid sidan af denna dam vid ett middagsbord eller i en soffa , söker jag , sâ godt jag kan , hâlla god min och lyssna till det rent Buchholzska , inen i litteraturen , där man är lycklig nog att själf fâ välja sitt sällskap , undviker jag henne sorgfälligt . Sàlunda hör jag icke tili Lovisa Petterkvists vid - sträckta bekantskapskrets . Förlusten är kanske min , inen i sâdant fall blir den näppeligen nâgonsin reparerad , ty hvar och en liar ju sina fördomar , och min gäller harmlös , smâborgerlig och foto - grafisk svensk satir .
Sedermera har fru Agrell visat ännu eil tredje uppenbarelseform , en sagoaktig , naturromantisk och nordsvensk efter Pelle Molins föredöme , men burén ocksä — det mäste rättvisligen framhâllas — af de egna barndomsminnenas sagoluft och förskönings -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.