ALFHILD AGRELL .
GUDS DRÖMMARE .
Fru Agrells litterära bana företer en rätt be - synnerligt buktad kurva . Hon framträdde först pâ 1880 - talet sâsom en af tidsskiftets mest typiska representanter , problem - och indignationsdikterska af renaste vatten . Den tiden arbetade hon företrädes - vis för scenen , och det har frân början Iegat ett afgjordt dramatiskt drag öfver hennes författar - lynne , nâgot handfast och häftigt , smak för stark , onekligen ibland litet kromolitografisk färgläggning , sinne för spänning och effekt . Jag minns ännu , som jag sett det i gär , hennes förstlingsdrama , »Räddad» , och den kraft , med hvilken stycket etsat sig in i min hâgkomst , bär vittnesbörd om detta ung - domsverks lidelsefullhet och styrka . Hvarför skulle eljes , efter sâ mânga âr och bland sâ mânga . mer eller inindre besläktade kvinnodramer , just detta stá sâ lefvande för min inbillning ? Det mäste i hennes stycke ha funnits nâgot af den passionerade makten i ett nödrop frân ett länge hopsnördt bröst . Hjält - innan var naturligtvis en af Noras mânga systrar . Hon bröt sitt äktenskap och gick bort med sitt döda barn i famnen . Scenen var vâldsam och oskön ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.