TOR HEDBERG
147
blicksbilder själfullt och gratiöst . Den största och inest betydande cykeln heter »I lustgârden» . Alla dess stycken hafva icke samma värde — här liksom i ett par af de andra kärleksdikterna verka nâgra stärkt realistiska vändningar främmande och stö - rande — nien i det heia är stämningen i ständigt stigande . De bâda slutsângerna , som teckna , hur konstnären - enstöringen , inslumrad pâ lustgârdens kärleksläger , âter vaknar och längtar bort tili sin öken , tili sitt konstnärsskaps och sin personlighets ensamhet , hafva en bâde stor och mäktig klang .
Hör mig , hör mig , jag är vorden rösten , talande pâ jorden , tystnadens och mörkrets röst .
Höjdens röst och djupets är jag , bâde jord och himmel bär jag , stoft och stjärnor i mitt bröst .
De sagor pâ prosa , soin jämte verserna fylla boken , besitta samma säkra konst . Ja , prosan före - faller ännu fastare och , frânsedt en litet tröttsam böjelse för upprepningar och parallelluttryck i de äldre berättelserna , rent otadlig . Vackra och egen - domliga äro alla dessa sagor , rika pâ innehâll och mening , med scener och figurer framställda i rena , klara linjer . Ett par af dem hafva dock i anmäla - rens tanke det feiet att vara för mycket go riska och undervisande . Det gäller särskildt den alltför visa lilla berättelsen »Mötet» , och tyvärr äfven »Hökstugan» , soin eljes tillhör det bästa Tor Hedberg skrifvit , med en stor och stark stil . Fria frän allt allegoriskt syfte och därför friskare och

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.