AUGUST STRINDBERG
13
ädlande kraft som han förvärfvat . Och i det hela oförändrad kvarstâr i hans ande , efter alla tankens ridter i den högre skolan och alla känslans pröf - ningar och pilgrimsfärder , den nordiska folktypen i all dess primitiva och oharmoniska väldsamhet med de blâaste oändlighetsbehof och de simplaste instinkter i evigt osmält blandning , typen , som skapar bildstormare och vederdöpare , häxplägare och läsare — men ocksâ de stora reformatorerna , de sociala och religiosa förnyarna . Och djupt ur dessa dunkla folkschakt är det den Strindbergska inspirationens sjudande flöde kväller . Liksom hos hans andliga bröder bland romanerna och slaverna , Rousseau och Tolstoj , gifver denna djupa poetiska naturbotten honom en profetisk hänsynslöshet , som är hälften af hans styrka . Hvar människa , som i födseln fâtt nâgot af den ljusa aristokratens jäin - vikt , och som civilisationens milda humanitet verk - ligen gätt i blodet , mister under slipningen en del räämne , af hvilket mäktiga och blodfulla konstverk kunnat danas . Själfironiens leende bor pá den verkliga kulturmänniskans mun , och om ocksâ de ursprungliga passionernas röster ibland hâlla sm häxsabbat i hennes själ , misstror hon de sorlande stämmornas buller . Det är denna blygselns och försynthetens elegans , som mânga af de stora poe - terna lyckligtvis icke känna tili , ty dà skulle mângt och mycket vara odiktadt , som nu räknas till världs - litteraturens mästerverk . Hvad August Strindberg angâr , skulle man kunna kalla honom August I bekännaren , ty nâgon hänsynslösare diktare fâr man leta efter . Jag kan ej hjälpa , att läsningen af hans

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.