Full text: (13)

TOR HEDBERG 
135 
Hedbergs bok är , att han fattat derma Faustkonflikt blott som en enda sida af ett längt egendomligare och mer allmänmänskligt problem , ett problem , som vi alla mer eller mindre omedvetet undrat öfver , när vâra bästa och , som vi trodde , säkraste beräk - ningar visade sig'falska , när vi fingo aguar till skörd af de ax , af hvilka vi dock enligt de nog - grannaste kalkyler haft rätt att vänta frukt . 
»Gerhard Grim» är dramat om att alla uträk - ningar inom lifvet äro felräkningar , att det gäckar äfven den lärdastes och visastes kalkyl . Det gör detta icke blott pâ grund af allt det , som populärt kallas »oförutsedda omständigheter» , »olyckliga till - fälligheter» , »slumpens makt» m . m . , och som i botten är den fullkomligt riktiga känslan af , att tillvarons faktorer äro sä tallösa , att människo - tanken aldrig kan hoppas att helt behärska dem . Men beräkningarna äro omöjliga äfven af andra och djupare orsaker — de äro omöjliga därför , att lifvet i speiet af sina tallösa krafter ständigt växer , växlar och förändras , tili den grad , att den ena dagen mäste blifva den nästa olik , därför , att innan man ens hinner summera hop sin kalkyl , hafva nya siffror kommit tili , som göra hela ens vackra tal menings - löst och förlegadt . 
Gerhard Grim har räknat ut det heia sä väl . Han känner i botten människans dubbelhet och vet likaväl , att all hennes förödmjukelse stammar frân naturtvânget i hennes väsen , som att all hennes storhet ligger i hennes tanke . Han tänker handla därefter :
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.