HARALD MOLANDER
131
genuina stockholmshumör fyllda novellen »Farbror Ottokar» , en berättelse af klassisk säkerhet och oöfverträfflig lokalfärg . Dessa bägge arbeten be - teckna sâ att säga de bâda faserna af hans författar - lynne . Men först och sist bör man i denna postuma bok finna nâgra af hans förbluffande raskt och öfverlägset gjorda öfversättningar pâ svensk vers . Som poetisk öfversättare kan han godt sättas i bredd med vâra allra yppersta , med Talis Qualis eller Bäckström . Denna ojämförliga förmäga att lefvande i mönstergillt lätt och lekfull vers âter - gifva de svàraste texter framträder ocksá i denna sista tolkning af hans hand , pâ hvilken dessa ord ville fästa uppmärksamheten . Om nàgot var ett kraftprof , var det att pâ den lugna svenskan ( som' dock gudskelof ocksá kan vara full »af hetsig - heter» ) âtergifva Rostands yra alexandriner med deras sporr - och värjklang och rent gascogneska munterhet . Molander liar gjort det med en troll - karls fingerfärdighet och en artists stilkänsla . Stycket tillhörde ock hans egen tid , 1600 - talet , intri - gernas , vagantemas , spetsnäsdukarnas och lycko - riddarnas äfventyrsälder , kär för alia señare tem - peramentberättares fantasi .
Men bättre än lànga rader af berömmande adjektiv skall ett enda citat lära , hvilken fart som bär denna försvenskning . Jag tager pâ mâfâ en karaktäristik öfver Cyrano , men künde lika vai fora hundra andra ställen : -
Väl sant ! Herr de Champaignes högtidliga och stela
kulörer skulle visst hans konterfej förfela .
Men svärmare och tok och riddersman ändä

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.