AUGUST STRINDBERG .
I .
VID HÖGRE RÄTT .
Pvi'i dramer .
Mánne det finns nâgon nu lefvande författare , som sâ oemotstândligt pâ en gang drager och stöter tillbaka som August Strindberg ? Hvar ny bok af honom , som man fâr i banden , aftvingar en sarama häpna beundran och sainma pinande olust . Hvil - ket utomordentligt snille och hvilken , trots alla subtiliteter , oförfalskadt plebejisk naturmänniska är icke sammanparad under hans diktarkappa ! Hur uppdrifven intill det otroliga hans nervers för - fining under àratal af öfverhettad kultur än blifvit , aldrig förmär den helt dölja den brist pâ naturlig adel , som frân början funriits i hans väsen . Denne man har sökt tillägna sig alla civilisationens läror och kunskaper , han har med en beundransvärd lidelsefullhet tumlat för alla det andliga lifvets vindar , för den kritiska âskâdningens nordanväder först och sedan för känslomystikens heta sunnan , och ändock är det längt mer af bildningens och själsodlingens febersjukdomar än af deras stälsättande och för -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.