10
SVENSK LITTERATUR
Han blängde som en torr magister . Med öfvad hand ât hvar och en han satte stora An och Cn för goda framsteg och för brister .
Och sä älskvärd och intagande är denna rätt - framma diktarpersonlighet , att man dubbelt ogärna kommer med de kritiska inkasten mot hans alltid ärliga och mängen gâng präktigt koncisa strofer . Men nekas kan ej , att heia denna diktsamling knap - past kan kallas betydande . Den stora berättelsen pâ vers , »Ungmön frân Antwerpen» , som bildar bokens kärna , börjas friskt och trefligt :
Där sitter junkern med sin dam pâ knät .
Omkring hans nacke armen örnt hon slingrar
och skrattar lika friskt , söm nyss hon grät .
Jag ser mot' remmarns gröna rund hans fingrar .
Men hela den lilla novellen pâ vers om Metta von Maarten kan näppeligen fängsla intresset . Uppslaget är konventionellt , och om behandlings - sättet här och var har käcka duktiga ansatser , är ocksâ det flerstädes mer än tillbörligt tionellt . Dessa novelliserade romancyklar börja att trötta .
Längt bättre är dà den rad svenska femton - och sextonhundratalets poemer , som ingâ i lingen .
Alldeles förträfflig , af en verkligt vârlig spiration är sâ framför allt dikten »Doptâget» , vâr - stämning frân 1500 - talet :
Nu gäller att skynda ; tili kyrkan det bar , ett barn skall i dopfunt man döpa .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.