Full text: (12,2)

WELLANDERS STUDENTAR 
77 
liga fràgor . Upprättandet af den Kalseniska fessuren för apologetik och teologiska praenotioner âr 1754 är ocksâ pâ en gâng ett uttryck af kyrkans lust att behâlla Suprematien öfver universitetsbild - ningen och ett indirekt erkännande af , att den bör - jade frân olika hàll anfäktas . Den Kalseniska pro - fessorn skulle — heter det skolastiskt i det kgl . brefvet — ägna sig ât »vâra mânga fritänkares , sâsom Atheorum , Naturalistarum , Deistarum , Anti - scripturariorum , Indifferentistarum och andra dylika villfarelsers , grundeliga vederläggning» . 
Sä ter sig i en kort skiss teologiens och filo - sofiens ställning tili den empiriska och kritiska forskning , som allt tydligare präglar Uppsala Akademis verksamhet , ju längre man hinner in i sjuttonhundratalet . Hvarken teologerna eller sofema räkna dock nágon helt kritisk man i sina led — det är däremot fallet med sprâkvetenskapen , hvilkens ryktbare ( nâlsman , Johan Ihre , just kanske främst betecknar ett datum genom det kritiska drag , som utmärker hans sätt att tänka och heia hans verksamhet . Vid sitt Uppsalabesök 1756 gör Gjörwell ocksâ ett besök hos professor Ihre , denna akademiens »lumen literarium» , och man fâr af hans skildring som ett eko af en konversation . Ihre angrep Rudbeck den äldre , som »diktade skamlöst» för att styrka sina hypoteser , »Peringskjöld d . ä . , som diktade för 50 plâtar , ja väl mindre summa , heia genealogiska längder frân son till far , ända upp til oiof Skötkonungs tid» o . s . v . Man fâr af denna skildring intrycket af en man , för hvilken nykter , precis och kritisk forskning var lifsnerven ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.