Full text: (12,2)

wellanders studentAr 
75 
stjerna och framför allt Anders Celsius , som anságs vara »hemlig naturalist» . Àtminstone berättar Gjör - well , att han svarade den själasörjare , hans far - broder Olof Celsius sände tili hans dödssäng , Basiter , vid dennes tal om " själens odödlighet och ett tillkommande lif , följande ord , som med sin höfliga skepsis erinra om Montaigne : »säger ni det , herr magister ? Ná , rätt nu kommer jag i det tillstând , att jag fär se , hvad därutaf är sant eller ej . » Men , huru svárt denna tids man eljes hade att föreställa sig nâgra radikala tviflare , därom vittna ännu Linnes ord om ateister i hans anteckningar rörande Nemesis Divina . Frâgan om en personlig Guds existens hör ej tili de problem , pâ hvilka ateisterna tvifla , enligt den fromma tron hos den man , som öfver alla sina verk om naturen satt liksom gudomliga ingângssprâk . 
1 beröringen med en sà foglig och litet mot - spänstig Spekulation künde Theologiska Fakulteten upprätthälla all sin gamia öfverhöghet — oaktadt den allt mer ingripande empirie , som kännetecknade Uppsala vid 1700 - talets midt . Linne , hvilken ju ej blott personligen var innerügt religiös , men önskade att »fritänkarne skulle refelleras» , râkade själf i kollision med fakulteten , dà han 1748 lät Halenius ex officio angripa honom för oriktigt användande at bibelsprâk i hans afhandling De Curiositate naturali , hvilket kom honom att bland sina Nemesis - anteckningar rita de förtörnade orden : »Ju dum - mare prest , desto fiera kättare , ju slöare rakknif , ju värre drar han» * . Och i frâga om den enda 
* E . Fries , Botaniska utflykter II , s . 308 . J . H . Schröder , Program 1838 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.