Full text: (12,2)

72 
JOHAN WELLANDER 
trácklingar , frán Wolffs eget beryktade bevis , hvil - ket är ren cirkel , hvilande pâ ett dubbeltydigt an - vändande af ordet nihil * , ända till de etiskt - teologi - ska skäl , som sedermera lämnats för den tillräck - liga grundens sats . Och efter denna generalmönst - ring af alia skälen , under hvilken äfven N . Walle - rius fâr sin släng * * , söker han till sist i sin inne - hällsrika lilla afhandlings slutkapitel framdraga de inkast , hvarför det tycktes vara önskvärdt , att lagen aldrig skulle kunna bevisas . Enligt Forskàl skulle nämligen tron pá satsen strida mot den mänskliga frihetskänslan ( sensus humanae libertatis ) och göra alla handlingar beroende af orsaker , som vore före - gáende oss själfva . De skulle inträffa af samma or - sak , som gör att hjulen i ett urverk gá , därför att de en gàng satts i rörelse . Därför skulle âter följa , att all moralitet skulle blifva gyckel , och godt och ondt lika litet värdt beröm som tadel . Gud själf som Causa efficiens skulle nödvändigtvis anses som fader , som den nödvändiga gründen tili synden och det onda , nàgot som vore oförenligt med hans full - komlighet . 
Forskâls afhandling är lärorik att studerà , just därför att den betecknar en kritik af den härskande Spekulationen frân dess egen synpunkt , utan att dess författare influerais af den engelska filosofi , som var Wolffianismens tronföljare . Forskâls stándpunkt var emellertid för uteslutande kritisk — Hammarskjöld , den ende , som ( i sina Historiska 
* Jfr . C h . Wolff , Vernünftige Gedanken von Gott , der Welt , und der Seele des Menschen , p . 30 . H . II 0 f f - d i n g , Den Nyere Filosofis Historie , s . 346 . 
* * P . F o r s k A 1 , Dubia de Principiis Phil , recentioris , s . 8g .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.