Full text: (12,2)

70 
JOHAN WELLANDER 
under frihetstiden ännu hörde till ordningen för dagen , och som ocksâ skulle drabba Forskâl själf . 
I företalet »ad lectorem» , som inleder Forskâls lilla , men ovanligt skarpsinniga och tankerika af - handling , berättar han , att hans far redan frân de första ungdomsstudierna drifvit honom att nagel - fara allt han Iarde och laste , och sedan han först vant sig att söka tvifvel , kommo de nu af sig själfva . I hög grad skeptisk är ocksá hela hans disputation . Den innehâller trenne kapitel . Det första , Princi - pium Contradictionis non primum de ri , utgör en kort kunskapsteoretisk utredning . Forskál visar med skarp dialektik , att principium contradictionis ej kan vara den ursprungligaste logiska fundamentalsatsen , emedan den förutsätter som grundval en ännu ursprungligare sanning , den : att det , hvarpâ man icke kan tvifla , är sant , en sats âter , som är af afgjordt individuell art . Forskâl för - nekar ocksâ den objektiva kunskapens visshet , och äfven den subjektiva anser han ej kunna komma längreän tili trolighetssatser , med hvilka människo - anden mäste nöja sig , om man ej vili kasta sig hufvudstupa i den skepticismens ocean , i hvilken man hvarken kan sjunka ned eller dyka upp ( in quem si nos immittimus , videmur , neque demergi posse , neque emergere ) . Han uppställer därefter de sex trolighetssatser , hvilka han anser ursprung - liga — de fyra första äro af allmänt metafysisk karaktär — de tvá sista praktiskt , filosofiska , grun - dande samhällslära och moral . Det andra kapitlets innehâll syns af titeln , linde Regularum J u - stitiae et Beneficie ntiae prima origo re -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.