Full text: (12,2)

6 
JOHAN WELLANDER 
heller funnit mycket behag i Staden . »Linköpings stad» — skrifver han — »war intet särdeles stor , ej synnerligen stora hus , utan synnerlig situation med ojämna gator . Kyrkian war en ¡bland the största i Swerige . Här var Landshöfdinge och Biskops - Säte , Gymnasium och Schola . Pä torget lâgo nâgra stora fiate stenar , som sades , pâ the rum , ther Konung Carl IX lät aflifwa Riks Râderna . » 
Kanske uppfattar och skildrar Linné ej städer med samma oefterhärmliga sanning som lands - bygden . Àtminstone finna de beskrifvare af Staden , hvilka stamina frân landskapet èller äro bosatta där - städes och pâ frâgan om födelsebygd tycka sig kunna svara det klassiska »Östgöte , Gud ske lof» , att Linköping har en vacker belägenhet . Magister P . D . Widegren , som i början pâ adertonhundratalet utgifvit en beskrifning öfver Östergötland , finner »Stadens lokal» vacker pâ grund af Stângân , som flyter förbi , Roxen , som ligger i närheten , och de vidsträckta äkerfälten rundtomkri'ng . Hvad Linnés en smula högdragna ord om Stadens egen karaktär angâr , motsägas de — särskildt i frâga om gatornas ojämnhet — af en beskrifning ej füllt tjugu âr señare , sâlunda ungefär i Wellanders uppväxttid , boktryckaren Carl Fredrik Broocmans Beskrifning öfver the i Öster - Göthland Befintelige Städer , Slott , Soknekyrkor etc . Broocman berömmer tvärtom Stadens regelbundenhet och beskrifver med synbar förtjusning , hur rätlinigt och fyrkantigt allting blifvit i den gamia biskopsstaden . »Gatorna äro räta och tilräckeligen breda , Stora Torget är aldeles kantigt med wälbygda gârdar och heia staden är
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.