Full text: (12,2)

WELLANDERS STUDENTAR 
67 
Liksom Wolff bygger Wallerius pá de báda hörnstenarna , principium contradictionis och princi - pium rationis sufficientis , heia sin metafysiska kon - struktion , om hvilkens värde — liksom om rius' bâda utförliga arbeten i psykologien , som han efter Wolffs mönster delat i Psychologia Empirica och Psychologia Rationalis * — den , som författar den ännu oskrifna historien om det äldre 1700 - talets svenska Spekulation , mâ närmare uttala sig . Visst är , att dess modifierade , teologiskt omstuf - vade Wolffianism spelat en roll under nâgra decen - nier af svensk odling , och viktigast är väl dess in - flytande pâ periodens vetenskapsmän , med hvilkas beskrifvande verksamhet och systematiserande ten - denser den pâ det närmaste sammanhängde . Den forste af de stora naturvetenskapliga snillena , ders Celsius , var ocksà en af Wolffianismens tidi - gaste kännare i Uppsala , Klingenstjerna hade ju studerai för mäsiaren själf i Marburg och under dennes egen ledning trängt in i hans tankegâng , men mest har läran gâtt i blodet pâ Linné , den geniale systematikern ex professo , bakom hvilkens Systema natura» det med skäl sagts , att man skymtar Wolffs tankeschema . Och i den store mästarens egendom - liga Nemesis - lära , bakom dess litet primitiva och naiva uppfattning af världen som ett rättfärdighets - 
* N . Wallerius , Psychologia Empirica , Stockholm 1755 , s . 23 . Psychologiam in binas distinguere debemus partes , quarum altera Psychologia Empirica audit , altera Rationalis dicitur . Illa est scientia ope experi - entias internas evolvendi et stabiliendi regulas generales , juxta quas fieri et succedere sibi in anima , idea ; et appe - titus observantur . H a c est scientera , quœ ex investigata anima ? essentia , rationem eorum reddit , quœ animas insunt et inesse possunt .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.