Full text: (12,2)

WELLANDERS STUDENTAR 
65 
Det teologiska intrycket af dessa mäns verk bestyrkes vid det flyktigaste bläddrande i deras skrifter . P . Högströms stândpunkt i hans för öfrigt g - enom en lefvande och gammaldags rättfram stil präglade bok , Förnu fftiga Tanckar o m G u d , hvilken redan genom sin titel röjer släkt - skapen med Wolffs berömda Vernünftige Gedanken von Gott , der Welt und der Seele des Menschen , framgâr med otvetydig skärpa ur hans företal , dar det heter att »Förnuftet själens dörrwakterska är den H . Skrifts under - dânigsta tjenarinna , som pâ sin Frus minsta vink lägger handen pâ munnen . Denna Hagar fär wara med och beskyddas under sin Frus förswar , sä länge hon är ödmiuk och tjenstaktig och icke begynner nâgot myteri emot Sara , som ock swâr - ligen lärer kunna wara des tjenst förutan» . 1 stil och tanke pâminner detta om Anders Rydelius , ehuru det fanns oändligt mer af verklig Spekulation hos honom än i Högströms i »barnslig enfaldighet» gjorda betraktelser »öfwer Guds väsende och vvägar» * . 
Högströms arbete var ett populärt verk , afsedt för dem , som hellre ville roa »sit förnufft i sin Him - melske Faders betraktelse än i leksakernas» , men Uppsala filosofiska fakultet ansâg det sä förträff - ligt , att författaren vid 1743 ârs promotion ti 11 - delades doktorstiteln utan disputation . Mera vetenskapligt voro âskâdningarna formulerade i 
* P . Högström , Förnufftiga Tanckar om Gud . Stockholm 1741 — förf . hade 1738 utgifvit en disputation , Quod Deo non competant Modi . 
5 . — Levertin , Johan Wellander .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.