Full text: (12,2)

30 
JOHAN WELLANDER 
viktigare plats fingo nu de skriftliga profven , och äfven olika sorters talöfningar »disputatoria , oratoria och concionatoria» odlades flitigt . De dominerande ämnena voro naturligtvis fortfarande teologi och latin . Dogmatik bedrefs än ifrigare med ledning ai Haffenreffers Compen , d¡um , hvarvid ungdomen skulle uppsöka och lära sig bibelställena i Novums grekiska text * . Kyrkohistorien lästes i ärkebiskop E . Benzelius' ( 1738 tili svenska öfversatta ) Breviarium Hist . Ecclesiasticae . Med första grunddragen tili exegetiskt bibelstudium och läsning af Confessio Augustana afslutades salighetslärans Studium . 1 latinet nädde gymnasisten tili en utbredd kännedom om den romerska litteraturen frân alla âldrar , och genom det ständiga disputerandet och talandet var hvarje lärjunge i stând att hàlla sin mer eller inindre klangfulla latinska oration , medan där - emot blott de , som »för poesien hade besynnerlig böjelse och drift» behöfde tillägna sig konsten att skrifva latinsk ( liksom svensk ) vers . I grekiskan kommer profan - litteraturen — framför allt med Homer och Hesiodos — tili sin rätt vid sidan af evangelierna . Af de öfriga ämnena började studiet af filosofi och matematik drifvas efter en högre mâttstock . Dock synas ej de yppersta verk , som den inhemska filosofiska forskningen dittills frambragt , 
* 1 den andliga privatundervisningen , som öfver hufvud rörde sig i lättare former , användes den reformerta mannen Elie Saurins kateketiska och teologiska skrifter . '' r - Mallet , bref till kanslipresidenten Claës Ekeblad om den unge Claes Julius Ekeblads uppfostran . K . B . H . S . ffr . äfven : Bref mellan C . F . Mennander och C . F . Freden - Jieim , och John Hilmar k , Bref till biskop M . om sonens uppfostran . K . B - H . s .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.