Full text: (12,2)

WELLANDERS SKOLÂR I I . INKÖPING '29 
mycket i vâra menlösa tidsfördrif som han hade inseende pâ vára nöjen . Intagen af hans artiga umgängssätt , upbygd af hans predikegâfvor och hägad at fà lefva i et lyckligt lugn , tyckte jag denna tiden , at jag ville blifva prest . Andra omvexlingar af tid och oinständigheter ändrade sedan min smak i denna delen , och jag skulle saga , at jag af et olyck - ligt öde blifvit dömd til skrifvare , derest jag icke i hjertat ägde öfvertygelsen , at en Försyn stakat ut hvar och ens vilkor , lycka och lefvernes - lopp . » 
1 Christdala vistades Wellander 1751—52 , och skildes därifrän med tárar , och en tacksam natur , som han var ut i fingerspetsarna , bevarade han hela lifvet igenom sin erkänsla för den omvârdnad han rönte i den Meurlingska familjekretsen , i den giada prostgárden midt i den högmögnaste och fro - digaste östgötabygden . Man ser af hans bref , med hvilket intresse han följde alla familjemedlemmarnas öden — prosten Meurling skulle för öfrigt öfverlefva Wellander . Han dog vid hög álder 1794 och vid hans död lefde — berättar herdaminnet — fem barn , sexton barnabarn och fyra barnabarnsbarn . Frân detta patriarkaliska hem kom Wellander tili ett annat , blott en mil frân fosterstaden , men som han fann sin nye discipel — orten och namnet nämnas ej — »mer hogad för plogen än för boken» öfvergaf han snart denna plats och begynte i Unköping fortsätta sina gymnasialstudier . 
Gymnasiet var i hvarje hänseende trivialskolans öfverbyggnad , och de redan begynta studierna sattes häruppe efter utförligare plan och med mer vetenskaplig anstrykning i undervisningssättet . En
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.