Full text: (12,2)

24 
JOHAN WELLANDER 
Seths fromma afföda , »som omgingo med boskaps - skötzel» och Cains ogudaktiga »som begynte bygga städer» . Bland de första märkas t . ex . Methusalem , som lefvat 969 âr . Bland de señare t . ex . Lamech , »hvilken war then forste , som tillikes hade tvâ hustrur» , och som , noga »bör skiljas frän en Lamech ¡bland de Fromme» . Efter Judafolkets historia följde de andra orientaliska rikenas — sedermera Oreklands och Roms , allt tänkt efter det Judiska folkets tidräkning . »Solon lefde pá Mosis tid» o . s . v . Under begreppet »Romerska Monarchien» innefattades ej blott medeltiden ; men sá godt som hela den nyare historien , i det de tyska och öster - rikiska kejsarna led för led ställdes i förgrunden . Slutligen kompletterades framställningen med korta öfversikter öfver de enskilda ländernas historia . Man undrar öfver det antikverade i uppställningen af denna lärobok , dà allt sedan Cellarius' dagar de tyska världshistorierna började fâ füllt modern hâllning , och man fâr naturligen ej draga nâgon slutsats om den dâtida historieskrifningen af dylika barnsliga och föräldrade läroböcker , hur populära de än blifvit * . Samma naiva karaktär hade Hübners Inledning til Geographien , med sin lojliga begynnelse tili en fysisk geografi , i hvilken det om himmeln heter : »Sásom en stuga har sina fyra hörn , sâ niâste man ock pâ Himmelen föreställa sig orter eller Spatia som pâ latin warda kailade Plaga e eller Cardines mundi , hvar - efter de 4 Hufvudwädren indelas , hvilka pá latin 
* Jfr . F . v . W e g e 1 e , Geschieh^ der deutschen riographie s . 782 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.