Full text: (12,2)

WELLANDERS SK0LÂR I LINKÖPING 
23 
I skolans fjärde och högsta klass slutligen sattes de begynta ämnena med den högre snits öfver undervisningen , som passade för gymnasiets förgärd . Särskildt gällde detta latinet , som syste - matiskt skrefs och talades . Ocksá voro kunska - perna i romarsprâket här sâ pass utvecklade , att ej blott Cicero och Virgilius studerades , utan äfven latinska renässanspoeter som Eoban Hesse och Buchanan . Af nya ämnen tillkommo nu logikens första härdknäckta nötter efter den poetiske Zittauer - rektorn Christian Weisses Nucleus Logices , ett arbete , som lärarna själfva funno »otjenligt och obscurt» . Här skymta ändtligen för första gângen spâren af nâgra reala ämnen — onsdags och lördags - middag kom apologisten ( realläraren ) och öfvade »qvartanos» i räknekonsten , och rektor lade gründen tili de första kunskaperna i Historia och Geografi efter »Herr Johan Hübners» omtyckta läroböcker . Det var den bekante Hamburgerrektorns Kort a Inledningtill Historien , som begynner med att uppkasta den kvistiga frägan »huru länge verlden stâdt» , hvilket besvaras med 5697 âr * . »Heia werl - dens âlder kan beqvämligast fördelas i tre Perioder eller tid - hvarf : 1 ) Ifrân werldenes skapelse til Synda - floden — 1657 âr , 2 ) Ifrân Syndafloden til Christi födelse — 2346 âr , 3 ) Ifrân Christi födelse til när - varande tid . » Sedan följa korta framställningar om de gamia folken — begynnande med Israeliterna , Adams och Evas afkomma , som voro af tvenne slag : 
* Stockholm 1744 . Latinska upplagor af boken frân Linköping 1724 , 1728 tyda pâ att arbetet i därvarande skola länge lästs pâ latin .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.