Full text: (12,2)

22 
JOHAN WELLANDER 
den gaf râd och rustning , ända tili ârhundradets slut höll sig kvar i skolorna . Kateketiskt uppställd i frâgor med svar ur bibeln upptog den ett par hundra sidor i liten oktav , handlande i 7 loci om Gud och Änglarna och i fyra status om människan , skuldlöshetens tillständ före fallet , Syndens till - stând efter fallet , Upprättelsens tillständ genom Christum ( omfattande de viktigaste af trosartik - larna ) och tillständet vid och efter döden . Skrifven pâ latin , begynte den instuderas innan ännu skol - pilten begrep dess sprâk , och äfven här höra vi Jesper Swedbergs milda och varma stämma , tagande tili orda mot denna alltför svâra börda , »hwar utaf mongt ährlig mans barn hafvver hafft större tunga och bedröfweligare plâgor , än menni - skiors oskäliga kreatur kan hafwa . Är dock en menniskia ! Är dock ett barn ! Är dock ett Gudz barn . » Sâ heter det i Swedbergs öfversättning af boken , som dock ej undanträngde det latinska origi - nalet * . 1 tredje klassen begynte ocksâ grekiskan * * med Gezelius' gamia grammatik . af hvilken under hela seklet utkommo rekonstruerade upplagor . och som första text lästes Mathäi Evangelium . I latinet utvidgades läsningen tili fiera lättare verk af äldre och nyare auktorer , Cornelius Nepos , Phädrus , Erasmus . 
* Skara 1714 . Haffenreffers Compendium ersattes dock stundom af andra smärre verk , i det stora heia baserande sig pâ Haffenreffer , som Västeräsbiskopen Laurelius' Arti - culoruni fidei synopsis biblica ( läst i svensk öfversättning i de nedersta klasserna ) , eller Köpenhamnsprofessorn Wan - dalinius' Expositio teologías , ett utdrag af hans större Hypo - typosis sanorum verborum . 
* * B . Lundstedt , Om det Grekiska Sprâkets dium s . 47 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.