Full text: (12,2)

WELLAKDERS SKOLÂR 1 UNKÖPING 
19 
barnen sin fyrk i belöning , och dessa slantar ut - betalade fadern »mot marknadsdagen» , med för - maning tili de smâ , att väl använda penningarna . »När the hemkomma , hafwa the förutan nàgot äplen , socker , pepparkako , fikon och rusin , kiöpt sig kam , knif , band , handskar , hatt . Hwar til jag äntä skulle gifwit penningar . Nu fár pilten för sina penningar thet han fägnas ât och behöfwer , och jag fär ther jemte ett qwickt , lärdt och sedesamt barn . At för - tiga then dageliga lärdom , then mehnlösa ro och thet nöisama tidfördrif jag sielff alia affinar effter mältiden ther wid hafwer . » 
Dessa sista satser om Swedbergs egna privata uppfostringsrön höra strängt taget ej tili ämnet , men jag har ej kunnat neka mig nöjet att anfora dem . De röra dubbelt den , som stötts tillbaka af allt det barbari , som ännu vidlâder det äldre 1700 - talets svenska skolväsen , och det är med en känsla af tillfredsställelse , som man ser den ärlige och hjärtevarme biskopens anda af mild faderlighet smâ - ningom tränga sig in i de af grât och rapp gen - ljudande skolklasserna . 
1 denna samling fann den unge lärjungen en brokig mângfald af religiosa och profana visdonis - sprâk . Pá det högtidliga ingângsordet »Af Gud Fader , igenom Sonen , wâr Herra Jesum Christum , uti then Helga Ande» följer strax sä världsliga som »The som skiöta älskog äro galne» . Ordstäfven hafva ofta en skämtsam anstrykning , som »Thet är bättre reta en hund än en kiäring» , och den svenska öfver - sättningen utmärker sig för en folklig kärnfullhet , mycken pregnant poetisk styrka , som när t . ex .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.