Full text: (12,2)

18 
JOHAH WELLANDER 
yppersta Mäns utwalda Sprâk och Sedereglor kuiina pâ en kortt tid , utan ängsligt besvär , med lust och lika som med lek lära jemte Latinen wackra seder * . Redan denna titel röjer den gamie biskopens kärleksfulla nitälskan , och hans företal är ett bland de vackraste och varmaste dokument vâr äldre pedagogiska litteratur äger . Svvedberg vili icke lägga händerna emellan om pilten är »oidog , doling , odygdig , bongstyrig och en râdsielfwer , som i förtid wil wara junker och friherre , och iör gema wil wara i selskap med the tre skökior , the ther mongt ungt blod förderfwat hafwa och heta Lätia , Kätia och Fleckia» , men eljes mäste läraren intet »skräma än mindre slá in nâgon dygd eller nâgot Latin» . Han erinrar sig sin egen uppväxt , hur han ständigt mâst lära med »qwidan , suck , grât och sorg» , och har detta manat honom att sammanskrifva denna »Lekschola» , i hvilken pilten pâ »lindrigt , roligt , otwunget och blidlâtit» sätt skulle lära bâde latin och svenska , genom dessa sentenser ur bibeln och de klassiska auktorerna , hvilka pâ en gâng inskärpte gudsfruktan , goda seder och rättsinniga begrepp . Själf hade han begagnat boken med sina egna barn som en sorts spei — »The lära hwar dag sin wissa lexo tili ord och förständ . Om afftonen effter mâltiden taga de sina lotter utur thet käril the liggia förteckte uti , hwar med sin numer merck - ter : Lotten visar en numer , numern sententien med sin lön eller plicht . » — Allt efter som de künde , fingo 
* Jfr . G . W e s 11 i n g , Om undervisningen vid Lin - köpings trivialskolor under biskop Spegels ämbetstid . Peda - gogisk Tidskrift 1886 . Sjöstrand , Maria Skola .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.