Full text: (12,2)

WELLANDERS SKOLAR I LINKÖPING 
15 
nâgot som naturligtvis var ägnadt att slâ an pâ den stackars fattige djäknen , som râkat i penningolycka — han hade förskingrat 16 rdr * . 
Hvad undervisningen och det lärda lifvet inom Linköpings läroverk angár , har man all anledning att tro , att de vid denna tid stodo pá höjden af hvad som presterades i det dâtida svenska skol - väsendet . Erik Benzelius — öfverallt nydanare , öfverallt andlig uppfostrare , som knappt nâgon i sin gamtid — har tydligen ocksá reformerai sitt stifts främsta läroanstalt under de tolf âr ( 1731—42 ) han presiderade i Linköpings domkapitel * * . Medan förut den tryckta litteraturen blott har fâ spâr af disputationer , hâllna pâ Gymnasiet , finnas endast frân Benzelius' biskopstid nära tjugu tryckta Lin - köpingsdisputationer , författade af lärare i pings eller grannstädernas skolor , och dessa lär - domsprof , behandlande de mest olika ämnen , frân teologien , historien , estetiken tili ârhundradets nya vetenskaper , som meteorologien , afspegla den snillrike och lärde biskopens mângsidiga intressen . Benzelius' efterträdare , Anders Rhyzelius , spräng - lärd teolog , latinare och historiker , följde föregänga - rens föredöme och äfven frân hans tid vittnar en 
* Om andra dylika förskrifningar frân 1700 - talet : den sedermera ryktbara teolog . prof , i Königsberg Lars Sal - thenius gor ett dylikt kontrakt i Uppsala 1718 , E . Lewen - h a u p t , Uplands i Upsala Studerande Nation , s . 63—66 , och ( troligen ) Lisette Sténberg i Stockholm 1791 , J . F 1 o d - m ark , Stenborgska Skâdebanorna , s . 522 . Jfr . Ch . ver , Thet Bortapade och igendfundna Fâret eller Histo - risk Christelig Berettelse om en ung Man , hvilken af Satan lâtit förleda sig tili förbund , Norrköping 1725 . 
* * H . For s s ell , Minne af Erik Benzelius . Sv . Akad . Handlingar 58 .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.