Full text: (12,2)

14 
JOHAN WELLANDER 
man mäste befria sig frân de värsta orostiftarna genom en ovanlig ätgärd — de pressades tili krigs - tjänst af tillkallad värfvare . Slagsmâl pâ gatorna mellan skolungdomen â ena sidan och gesäller och soldater â den andra hörde tili ordningen för dagen . 1749 , sálunda under Wellanders skoltid , hade dessa »torggräl» nâtt en sádan vâldsamhet , att de stude - rande flydde ur Staden , och en gymnasist , Spak , afled af följderna af misshandling . Den spartanska strängheten var fortfarande kvar inom skolmurarna . Linköpings konsistorium vili ej veta af nâgon uppvärmning i skolhuset , dels därför att piltarna gjorde en mängd själfsväld med kakelugnarna , dels därför »att den spada ungdomen alls intet dervid lider , ty ett medelmâttigt rum blifver snart varmt , när myckenheten samlas» . En egendomlig inblick i skolans tillständ meddelar tili sist en sâdan notis , som att 1743 — âret före Wellanders inträdes - examen — en gymnasist förskref sig tili djävulen . Detta hände för öfrigt ännu under den gustavian - ska tiden , 1778 , dà gymnasisten Joseph Fridelius pâ Kristi himmelsfärdsdag stoppade en dylik med blod uppsatt förskrifning in i Hospitalkyrkans nyckelhâl . Han hade läst de kända folkböckerna om D : r Faust och hertigen af Luxemburg . Man künde tycka att bâda dessa drastiska och förfärliga skildringar af de hädiska kontrahenternas ändalykt föga skulle inbjuda tili efterföljd . Men tydligen frestades Fridelius af kontraktet mellan Satan och den »kungl . Fransyske Generalen och Hâfmarschal - ken» , i hvilket den diaboliske bankiren lofvar sin klient 1 . 000 rdr den första tisdagen i hvarje mânad ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.