Full text: (12,2)

WELLANDERS SKOLÂR I LINKÖPING 
13 
sedan alla de olika stadier , som Sveriges skolor genomgâtt under en blott lângsamt märkbar inver - kan af stigande civilisation och en förmildrad , smâningom mer human och allsidig pedagogik . Pà sextonhundratalet var läroverket en af dessa typiska anstalter med teologi och latin , farla och skämsbänk , i hvilka de första hârdtuggade kun - skaperna i tidens älsklingsämnen inpluggades under en disciplin , vilkens kraftfulla beskaffenhet skolprotokollens uttrycksfulla kriminalterminologi om »tapper , fullgod , utan - och innanstut» làter oss med all önskvärd tydlighet fôrstâ . En idé om elevernas utseende och seder fâr man genom den första skolordningens bestämmelse ( af den 17 nov . 1633 ) , att en af »hörarne» väljes ârligen till censor morum för att se till det »alla disciplar gâ stadigt , hâlla sina kläder rena , lâta klippa sitt hár , lära tala medh folck , hafva tienligha kläder och sädant mer» , samt att »discentes skola fly dryckenskap , Iöösach - tigheet och tiufferij och intet grassera om nätterna eller löpa galne» . Men detta läroverk var dock , trots allt , heia traktens aldrig slocknande bildnings - härd , ârligen besökt af hundratals lärjungar , och det utsände tili akademierna heia generationer af män , som skulle förvärfva sig ryktbarhet och den gamia skolan ära . 
Pâ 1700 - talet torde Linköpings skola närmast hafva liknat Wexiös , som Samuel ödman skildrat den i sina bekanta »Hägkomster» . Ännu pà 1700 - talet hade skolan bland sina alumner sä svârhand - terliga element , att dess dock sä drakoniska strafflag ej förmädde hindra deras vilda upptàg , utan att
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.