Full text: (12,2)

WELLANDERS SKOLAR I LINKÖPING 
9 
Han gaf mig sjelf första undervisningen at läsa och skrifva , samt besörjde i öfrigt min uppfostran genom skickelige Informatorer , som valdes ut bland Gymnasisterna i Linköping , af hvilka jag med hög - aktning ännu nämner en Törnbom och Zetterberg ( Henric Z . kirurg , Provins Medicus i land 1726—1785 ) , begge sä lärde djäknare , at Nationerne vid Academien nu för tiden knapt kunna framvisa sä lärde och skickelige studenter . Under desse Ledare gick jag den allmänna scholvägen med catechesen och Grammatican i händerna : Latinen förekom mig i början nog svâr och obe - 
gripüg . » 
En liten notis i Wellanders journal öfver sitt Linköpingsbesök 1781 fullständigar denna skildring . Han berättar dar , att han läste samman med »Frun - timmerskräddaren Örtegrens barn» , en gosse och en flicka — nu pâ gamia dagar ville han âter upp - söka dessa sin barndoms första skolkamrater . Sonen var redan död , men dottern Cajsa träffade han . Beskrifningen pâ detta möte förtjänar att citeras ; den liknar pâ ett hàr en seen ur en engelsk dygderoman ur Richardsons skola . »Dà vi kommo in — skrifver W . — satt en ung menniskja i en väfstol , och en äldre tarfligt och enfaldigt klädd , gick pâ golfvet . Jag frâgade , om fru . . . bor här . Jo , svarade hon , det skulle väl vara jag , sâdan som jag är . — Det är mig dà ganska kärt , at âter râka en vän , med hvilken jag i en oskyldig och menlös kärlek tillbragt min första barndomstid . Men säg mig nu hvem jag är ? — Menniskjan stirrade med ögonen , tänkte nâgot litet och sade mig sedan :
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.