Full text: (11)

66 
ESSAYER 
växte hon med honoin , tili dess hon nâdde den högsta punkt , dit heniles frán begynnelsen sâ rika och lyckliga natur künde hinna upp , och allt hvad en 1 jus , bred och injierlig kvinnosjäl kan skänka , skänkte hon den afgudade sonen , som hon redan med modersmjölken gifvit den kvällande ursprung - lighet , hvars källsprang aldrig skulle förrinna inom honom . 
Fader och moder hafva sâlunda bada gifvit sonen sitt bästa , men samtid och eftervärld hafva — och det är naturligt nog — högst olika upp - skattat bâdas gàfvor och bemödanden . Goethes fader var ingen lycklig eller öfverlägsen man — tili och med hans manga förtjänster voro af det antipatiska slaget , och hans styfva , bundna person - lighets mânga underligheter läto honom framstâ som en halft grotesk skuggfigur . Redan hemmets gäster skildra den gamia torra krubbitaren och byrâkraten med sin ordentlighetsvurm och sin spar - samhet — för att använda inilda ord — som en knarrig , despotisk Harpagon , hvilkens oförvitlighet i karaktär och lif hade det drag af pedanteri , som skämmer de bästa dygder . Han var sáledes en afgjord motsats tili den öppna , giada husmodern med sin själsfriskhet , sin muntra ungdomlighet och sina händer ständigt öppna tili gâfvor , sniekningar och välkomsthälsningar . 
Eftervärlden har , ocksá den , blifvit modems bundsförvant . Liksom en surmulen Joseph , som i taflans bakgrund sitter och grubblar öfver jordiska bekymmer , har Goethes fader skildrats , medan modern , strâlande och lycklig som en uppspelt och
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.