Full text: (11)

40 
ESSAYER 
Von Wahrheit ich will nimmer lan Dass soll mir bitten ab kein Mann . 
Auch schafft , zu schrecken mich , kein Wehr , 
Kein Bann , kein Acht , wie fast und sehr Man mich damit zu' schrecken meint ; 
Obwohl mein fromme Mutter weint , 
Da ich die Sach hätt gfangen an : 
Gott wöll sie trösten , es muss gahn . 
* 
För att fâ Huttens andliga profil för sig i riktig , skarp och klar belysning , bör man ett ögonblick stalla honom vid sidan af de tvenne största per - sonligheter , som samtidigt verkade i Tyskland , Lutheroch Erasmus . Af dessa trenne väldiga figurer är Luther utan jämförelse den mest storartade . Han är det icke genem den stormande hänförelse för sin mission och den för intet tillbakaryggande oförskräckthet , med hvilken han uppträdde — i dessa bada afseenden är Hutten honom füllt jäm - bördig , — han är det heller icke i frâga om andlig genialitet , rent intellektuell förmäga — härutinnan stâr Erasmus âtminstone som hans jämlike . Luthers öfverlägsenhet hvilar annorstädes . Den beror pâ hans känslolifs innerlighet och rikedom , pâ hans väsen , som besatt en sâdan fond af djupa , inre erfarenheter . Hans ungdomslif hade varit en läng strid , under hvilken han genomgâtt hela den skala af stämningar , som en djupt religiöst anlagd män - niska kan känna gent emot det gudomliga . Han hade tviflat och han hade grubblat . Hade han än aldrig sâ kort hoppats att genom det trognaste vaktande pâ sig själf , det samvetsgrannaste iakt - tagande af alla âlagda plikter kunna förvärfva sig
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.