Full text: (11)

38 ESSAYER 
förändrande kamp , som Hutten drömt om . Efter blott 14 dagar mäste Sickingen draga sig tillbaka . Han tvingas att innesluta sig i sin borg Landstuhl , hvarest han belägras , och den 7 maj mäste han svârt sârad gifva sig . Samma dag aflider han . Hutten har emellertid redan förut mäst fly . Pâ nytt ansatt af sin tärande sjukdom , utan mod , brüten af att se alla de höga planer , hvilka sammanväxt med hans hjärtrötter , tillintetgjorda , ankommer han till Basel . Här har Erasmus sin bostad , och som Hutten redan länge stâtt i vänskapsförhällande och brefväxling med honom , väntar han nâgon uppmunt - ran af detta sammanträffande . Men nu sätter mus den fulaste fläcken pâ sitt rykte , genom att under allehanda konstlade och lumpna förevänd - ningar neka att mottaga honom . Han vili ej öppna sitt hus för den hatade Hutten , och samtidigt intager han i ett utgifvet sändebref tili en bekant i Brügge en alltmer afvärjande hâllning mot Luther . Dà blos - sar det gamia stridsraseriet upp i riddarens bröst , och han utslungar en vredgad angreppsskrift mot denne , den lärda världens obestridde mästare , hvil - ken han själf en gâng hyllat i beundrande och öd - mjuka ordalag . Erasmus , lättretlig , som sä mänga mot andra skoningslösa ironici , sätter sig ned att skrifva ett svar . Men troligen innan denna ignobla och försätliga motskrift kommit ut i tryck , har Hutten , hvilken olyckan gjort än mer pockande fanatisk , för alltid slutit sina ögon . Sedan Basels magistrat uppsagt hans lejd , har han ännu en gâng mäst släpa sin sjuka kropp pä vandring . Forst Zwingli i Zürich förskaffar honom frid . Nägon af
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.