Full text: (11)

274 
ESSAYER 
ligt elementara rötter . » Sannolikt är det icke möj - ligt att gifva ett bättre facit af heia Tolstojs dikt - ning . 
Meresjkovskis teckning af Dostojevski är kanske icke füllt sä rik och öfvertygande . En sädan mängd personliga dokument finnas icke heller om den genialiska epileptikern , som var för - tegen — troligen icke utan skäl — med sina hemlig - heter . Trots allt det förstörda och fördärfvade i sitt väsen — man märker ju ständigt i hans skrifter hans naturs dragning mot det perversa — är han för Meresjkovski , med hvilken vi i detta fall gärna instämma , en ojämförligt finare , mer äkta människa än Tolstoj , dykande djupare ner mot mörkret och botten , men ocksâ näende högre sfärer bäde i frâga om intelligens och känsla än Anna ninas skald . Dostojevski är mannen , som sett dusas hufvud och af hennes ögon lärt all tillvarons skräck och fasa . Hvilken stor skriftställare i världs - litteraturen har begynt med en sâdan erfarenhet som att stâ pâ schavotten och vänta döden för att oförmodadt benâdas ? Den som varit med om de »fem minuternas väntan» ser säkert världen annor - lunda än andra . Dostojevski har icke förgäfves skrifvit en roman om »De besatta» . Han var själf en besatt af underliga sjukdomar och drifter , af sällsam och öfverlägsen genialitet . Med lefvande och själfull sympati tecknar Meresjkovski hans per - sonlighet och hans konstnärskap . Säkert slár han hufvudet pä spiken , dä han som Dostojevskis mest tjusande diktardrag betonar hans fantastiska ism , som gifver verkligheten ett öfverraskande
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.